Google+ Followers

Thursday, 14 July 2016

Patthar bhi tut jata hai itna azmane se.

Yu na barbad kar mujhe,
Baaz aaja mera dil dukhane se,
Main toh insan hu,
Patthar bhi tut jata hai itna azmane se.

No comments: